Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • Magnus Larsen sp. z o.o.
  NIP: 969-160-73-46

 • E-mail:e-sklep@magnus-larsen.pl
 • Telefon+48 729 141 522
 • Godziny działania sklepupn-pt 9.00-17.00 sb. 9.00-13.00
Kategorie
 • PayU
 • eserivce
 • PayPal
 • tpay.com
 • iMoje
 • PayU Raty
 • BGŻ

Regulamin 
 
REGULAMIN
(obowiązuje od dnia 25.12.2014)
  
 
1. Postanowienia ogólne.
Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej       www.sklep.magnus-larsen.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom
W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer,Opera – Mozilla, Firefox, itd.
1. Sprzedawcą jest firma Magnus Larsen sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Krętej 13
          
           NIP 9691607346; REGON 243133862; KRS 0000452141 Sąd Rejonowy w              
           Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.                 
            Kapitał zakładowy 5000,00 zł
2. Podane w ofercie ceny są cenami brutto w walucie polskiej.
 
2. Zakupy, płatności i dostawa.
 1. Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;
 2. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
 3. Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w Wodzisławiu Śl. ul. Kręta 13  od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem dostępności towaru na miejscu.
4. Klient dokonujący zakupu na odległość inną drogą niż poprzez mechanizm sklepu internetowego, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:
 • dane do wysyłki,
 • wybór płatności (pobranie lub przelew),
 • wybór kuriera lub Urzędu Pocztowego
  koszt dostawy - wszystkie informacje dotyczące wysyłki zakupionych towarów znajdują się tu:  http://sklep.magnus-larsen.pl/wysylka-pm-16.html
 • telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą.
W przypadku zakupu przez podmiot gospodarczy należy podać numer NIP


 5.Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni             
    dokonać przelewu na dane:                   
 

       Magnus Larsen sp. z o.o.
     28 1050 1403 1000 0023 6769 2023
     tytuł płatności: proszę podać numer zamówienia otrzymany w e-mailu;

 6.Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 1 dnia roboczego od dnia zaksięgowania  wpłaty  
  na      naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki
   –     zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do    30 dni;
    
7.Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan       sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;
 

8. Ze względu na ciągły postęp techniczny oraz wprowadzane udoskonalenia, wygląd, obudowa, kolor otrzymanego produktu może się różnić od zdjęcia produktu w naszym sklepie. Dotyczy to szczególnie repeaterów GSM oraz osprzętu GSM.
 
3. Odstąpienie od umowy.

Towary zakupione przez Klientów nie będących Konsumentami ( Konsument to osoba fizyczna), nie podlegają zwrotowi.  

3.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.
 
Magnus Larsen sp. z o.o. ul. Kręta 13, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 729141522 tel. 32 4450736,
e-mail: e-sklep@magnus-larsen.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

 formularz odstąpienia od umowy
 
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej:
http://sklep.magnus-larsen.pl/napisz-do-nas-f-1.html
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
3.2 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na konto bankowe wskazane nam przez Klienta.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 
– Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:
 
 Magnus Larsen sp. z o.o. ul. Kręta 13, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32 4450736 lub na adres, który poda Państwu telefonicznie lub drogą mailową pracownik sklepu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 
3.3 Nie ponosimy kosztów zwrotu rzeczy.
     Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż  
     było  to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy;
 
 
 
 
3.4 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
14) towary zakupione przez Klientów nie będących Konsumentami ( Konsument to osoba fizyczna), nie podlegają zwrotowi. 
3.5 Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:
1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
4. Reklamacja

Każdy klient po zarejestrowaniu w sklepie i po dokonaniu minimum jednego zakupu, ma do dyspozycji box reklamacyjny w którym może złożyć ewentualną reklamację.


Klienci niezarejestrowani:
 
4.1 Reklamację prosimy zgłaszać drogą pocztową na adres :
      Magnus Larsen sp. z   o.o.  ul. Kręta 13,  44-300 Wodzisław Śląski 
  
      lub poprzez e-mail:
      e-sklep@magnus-larsen.pl
 
4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy  konsumenckiej, na podstawie rękojmi,  czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o:  
 • zgłoszenie wady (usterki),
 • dane adresowe, na które ma zostać wysłana odpowiedź

5. Poufność i ochrona prywatności.
 
5.1 Firma Magnus Larsen sp. z o.o. jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;
 
5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a  każdy klient ma prawo do ich wglądu.
 
6. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energięW rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;
 • W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").
   
   
  Wodzisław Śl. 25.12.2014
   
   Dodano 09.01.2016:
 • Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
   
   
   
   
   
  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
   
  Adresat: Magnus Larsen sp. z o.o. ul. Kręta 13, 44-300 Wodzisław Śląski 
   
  e-mail: e-sklep@magnus-larsen.pl
             
  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy
   
  – Numer zamówienia w sklepie internetowym  ……………………….;
   
  – Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)  ……………………….;
   
  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;
   
  – Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………
   
  ………………………………………………………………………………………………….;
  Nr. Konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot:
   
  …………………………………………………………………..
   
  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
   
  ………………………………………………………………………………………………….
   
   Data …………………………………
   
   
   
   
   
  (*) Niepotrzebne skreślić.
   
   
   
   
   
   
   

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu